SWANSEA UNIVERSITY LGBT+ STAFF NETWORK     RHWYDWAITH STAFF LDHT+ PRIFYSGOL ABERTAWE

 A FREE EVENT!

Tickets available from:

https://www.eventbrite.co.uk/e/pride-and-prejudice-an-lgbt-history-month-symposium-tickets-29639855606

Pride and Prejudice: A Symposium of LGBT*+ History, Literature and Politics

Symposium Announcement and Call for Papers.

 

In honour of LGBT History Month, the LGBT+ Staff Network at Swansea University present a Symposium focusing on the historical representation of LGBT+ people in history, literature, the media and politics. Cath Elms and Dr Alys Einion, Network Co-Chairs, invite you to attend and to present your work or discuss your area of interest.

The event will be held at Swansea University on the 15 February 2017, and will include keynote speakers from the LGBT+ community, researchers, academics, authors and individuals combining to provide an insight into the varied and valuable history of LGBT+ people. The event will also include a panel discussion on the importance of recognising and celebrating LGBT+ history.

Submissions are welcomed for papers (20 minutes in duration) and posters relating to any aspect of LGBT*+ history and culture, and will aim to explore and celebrate the diversity and impact of people, events, publications, art, activites etc. We are looking to both interrogate and celebrate our history and our presence in the world. We particularly welcome papers which address intersectionality and multiple dimensions of identity and experience.

 

We welcome papers from non-academics and presentations from personal experience are particularly welcomed. Help us to raise awareness of the lives and experiences of LGBT+ people

Please send a 300 word abstract along with a 50 word biography, in the first instance, to lgbtplus@swansea.ac.uk, by 16 December 2016.

Please save the date in your diary!


Balchder a Rhagfarn: Symposiwm ar Hanes, Llenyddiaeth a Gwleidyddiaeth LGBT*+

Cyhoeddi’r Symposiwm a Galw am Bapurau.

I goffau Fis Hanes LGBT, cyflwynir Symposiwm gan y Rhwydwaith Staff LGBT+ ym Mhrifysgol Abertawe sy’n canolbwyntio ar gynrychiolaeth hanesyddol pobl LGBT+ yn hanes, llenyddiaeth, y cyfryngau a gwleidyddiaeth. Mae Cath Elms a Dr Alys Einion, Cyd-gadeiryddion y Rhwydwaith, yn eich gwahodd i fynychu ac i gyflwyno eich gwaith neu i drafod eich maes diddordeb.

Cynhelir y digwyddiad ym Mhrifysgol Abertawe ar 15 Chwefror 2017 a bydd yn cynnwys prif siaradwyr o’r gymuned LGBT+, gan gyfuno ymchwilwyr, academyddion, awduron ac unigolion i roi mewnwelediad i hanes amrywiol a gwerthfawr pobl LGBT+. Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys trafodaeth panel ar y pwysigrwydd o adnabod a dathlu hanes LGBT+.

Croesawir cyflwyno papurau (20 munud o hyd) a phosteri sy’n ymwneud ag unrhyw elfen o hanes a diwylliant LGBT*+ a’r nod fydd archwilio a dathlu amrywiaeth ac effaith pobl, digwyddiadau, cyhoeddiadau, celf, gweithgareddau ayyb. Rydym yn bwriadu cwestiynu a dathlu ein hanes a’n presenoldeb yn y byd. Yn bennaf, byddwn yn croesawu papurau sy’n archwilio croestoriadau a dimensiynau lluosog o hunaniaeth a phrofiad.

 

Anfonwch grynodeb 300 o eiriau ynghyd â chofiant 50 o eiriau, yn yr achos cyntaf, i lgbtplus@abertawe.ac.uk, erbyn 16 Rhagfyr 2016.

Nodwch y dyddiad yn eich dyddiaduron!

 

December 6th, 2016

Posted In: Uncategorized

Leave a Comment

css.php

© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University